Avís legal

El lloc web i el domini umami.cat corresponen a gopal gonzalez martinez (en endavant UMAMI OLOT), amb NIF 40358703M, domicili fiscal a Av Reis CAtolics 31 bj 2, Olot 17800, adreça electrònica umamiolot @ gmail.com

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys gràfics, pertanyen a Gopal Gonzalez (en endavant UMAMI OLOT), o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. UMAMI OLOT presenta aquests continguts amb finalitats d’informació i publicitat. UMAMI OLOT n’autoritza la utilització exclusivament amb aquestes finalitats. Qualsevol utilització d’aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença a UMAMI OLOT, que es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a eumes.cat (framing).

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

Tot i que UMAMI OLOT actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això UMAMI OLOT manifesta que les referències dels plats o menús que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa. No obliguen a UMAMI OLOT fins que se’n sol·liciti i es confirmi la comanda. UMAMI OLOT no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

CONDICIONS D’ÚS

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.